Wrocławianin z wyboru


Recenzje prac magisterskich

2000
Ks. Zdzisław Madej
Klasyczna i fenomenologiczna koncepcja prawdy.
Joanna Syposz
Sorena Kierkegaarda koncepcja studium religijnego i jej reperkusje u niektórych myślicieli współczesnych.
Anita Potarzycka
Model ustroju politycznego w filozofii Karla R. Poppera.
Robert Zgorzelak
Zagadnienie duszy ludzkiej w kwestiach 75-89 I części „Summy teologicznej” św. Tomasza z Akwinu.
Sylwia Zydek
Kościelnotwórczy charakter sakramentu Chrztu.
Wanda Mościcka
Obraz kobiety w nauczaniu Jana Pawła II.
Krzysztofa Nasażewska
Krytyka społecznych koncepcji ideologizujących człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II.

2001
Agnieszka Pałaniuk
Obraz religijności uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej nr 15 w Gorzowie Wkp.
Wioletta Pietkiewicz
Problematyka założenia Kościoła na podstawie współczesnej polskiej literatury teologicznej.

2003
Jacek Wojeński
Koncepcja wolności w ujęciu Jean Paul Sartre’a i Gabriela Marcela.
Krzysztof Kowcz
Problem rozumu w świetle encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”.
Maciej Małyga
Zmysł religijny w nauczaniu Jana Pawła II.
Zofia Soroczyńska
Człowiek dramatyczny wobec doświadczenia wartości i wolności aksjologicznej w ujęciu ks. J. Tischnera.

2004
Małgorzata Bugdoll
Misja człowieka świeckiego w Kościele w świetle pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny.
Mariusz Leśniowski
Przesłanki pastoralne duszpasterstwa głuchoniemych.
Maria Kulig
Ideał rodziny chrześcijańskiej w świetle „Listu do rodzin” Jana Pawła II.
Magdalena Stuglik
Człowiek starszy w rodzinie i społeczeństwie w świetle „Listu do osób w podeszłym wieku”.
Alicja Jaworska
Przezwyciężenie kryzysu ojcostwa w nauczaniu Jana Pawła II.
Anna Bińczyk
Małżeństwo i rodzina wspólnotą miłości i wiary w nauczaniu Jana Pawła II.
S. Zofia Rembiasz BDNP
Koncepcja wychowania przedszkolnego według bł. Edmunda Bojanowskiego.
Ewa Tomala
Wspólnotowy charakter powołania ludzkiego w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Wioletta Kurczych
Zbawczy sens cierpienia w refleksji „Roku jubileuszowego 2000” w czasopiśmie „Apostolstwo chorych”.
Piotr Kawzowicz
Krytyka katolicka rozumienia kościoła przez Świadków Jehowy.
Renata Nastańska
Podmiotowość świeckich w Kościele w świetle „Christi fideles laici” Jana Pawła II.
Ks. Wiesław Ogórek SDS
Rola autorytetu w wychowaniu chrześcijańskim.

2005
Genowefa Maria Chmiel
Wolność w publikacjach ks. Józefa Tischnera.
Małgorzata Zając
Przygotowanie dorosłych do Chrztu w świetle literatury teologicznej ze szczególnym uwzględnieniem księgi liturgicznej „Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”.
Elżbieta Wasiuk
Rola dialogu w budowaniu i pogłębianiu więzi małżonków na przykładzie ruchu „Spotkania małżeńskie”.

2006
Jacek Hołowacz
Dni społeczne ODISS jako forma popularyzacji nauki społecznej Kościoła w Polsce.
Zbigniew Roszak
Przyjaźń jako zagadnienie etyczno-społeczne w świetle encykliki Benedykta XVI „Deus Caritas est”.

2007
Marzena Podraza
Rola rodziny w terapii dziecka autystycznego.
Marcin Werczyński
Tożsamość kapłańska w świetle listów Jana Pawła II na Wielki Czwartek.

2008
Ewa Głąb
Opieka hospicyjna jako wyraz miłości chrześcijańskiej wobec ludzi terminalnie chorych.

 

* Ks. prof. Jan Krucina opracował oprócz wykazanych promocji 135 recenzji prac
magisterskich oraz 51 licencjackich pisanych pod kierunkiem innych promotorów,
których nie obejmują powyższe spisy.