Wrocławianin z wyboru


Ks. Grzegorz Sokołowski

Wspomnienie o ks. Janie Krucinie