Wrocławianin z wyboru


Książki i broszury

1) Kościół na Ziemiach Zachodnich (red.). Wrocław 1971, s. 296.
2) Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie. Wrocław 1972, s. 461.
3) Verbum Crucis. Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie (red.). Wrocław 1974, s. 323.
4) Dei Virtus. Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie (red.). Wrocław 1974, s. 291.
5) † Bolesław Kardynał Kominek. W służbie „Ziem Zachodnich” (red.). Wrocław 1977, s. 321.
6) Jakość życia (red.). Wrocław 1977, s. 357.
7) Ewangelizacja (red.). Wrocław 1980, s. 434.
8) Powołany do pracy. Komentarz do „Laborem exercens” (red.). Wrocław 1983, s. 347.
9) Kultura życia wewnętrznego (red.). Wrocław 1983, s. 259.
10) Miłość miłosierna (red.). Wrocław 1985, s. 307.
11) Eucharystia (red.). Wrocław 1987, s. 391.
12) Katecheza w szkole (red.). Wrocław 1992, s. 153.
13) Niedziela dzisiaj. Sacrum w życiu społecznym (red.). Wrocław 1993, s. 194.
14) Gdzie Kościół jest rzeczywistością. Wrocław 1993, s. 56.
15) Dobry początek – połowa pracy. Wrocław 1993, s. 67.
16) Myśl społeczna Kościoła. Wrocław 1993, s. 84.
17) Wartości podstawowe wobec Ewangelii. Wrocław 1995, s. 216.
18) Wyzwolenie społeczne. Wrocław 1995, s. 299.
19) Sumienie społeczeństwa. Wrocław 1995, s. 206.
20) Jak obudzić przyszłość. Kongresowi Eucharystycznemu naprzeciw. Wrocław 1996, s. 27.
21) Drogami wolności. Wrocław 1996, s. 55.
22) Wokół wartości najwyższych. Wrocław 1996, s. 96.
23) Przestrzeń samorządu. Wrocław 1998, s. 55.
24) Światłość na areopagach. Wrocław 1999, s. 219.
25) Praca jest kluczem. Wrocław 1998, s. 95.
26) Drogami Kościoła. Wrocław 2000, s. 431.
27) Pokój społeczny, pokój głębi. Wrocław 2001, s. 229.
28) Dwanaście gwiazd, jedność Europy. Wrocław 2003, s. 278.
29) Bóg idzie naprzeciw. Wrocław 2003, s. 179.
30) Co mówi Papież. Wrocław 2005, s. 278.
31) Szkice do portretu (red.). Wrocław 2005, s. 292.
32) Wznoszenie wartości podstawowych. Wrocław 2007, s. 192.
33) Moc społeczeństwa obywatelskiego. Wrocław 2009, s. 202.
34) Równoważenie globalizacji. Wrocław 2009, s. 198.