Wrocławianin z wyboru


Sprawozdania

1) Czy współczesne uzasadnienie wiary. Tygodnie Akademickie w Salzburgu. „Colloquium Salutis” 2 : 1970, s. 295–305.
2) Uroczystość dwudziestej piątej rocznicy, [w:] Kościół na Ziemiach Zachodnich. Wrocław 1971, s. 295–305.
3) Obchody kościelnego dwudziestolecia, [w:] Kościół na Ziemiach Zachodnich. Wrocław 1971, s. 101–112.
4) Sprawozdanie Rektoratu Papieskiego Wydziału Teologicznego 1983/1984. „Colloquium Salutis”16 : 1984, s. 365–373.