Wrocławianin z wyboru


Tłumaczenia i redakcja

a) z niemieckiego:

  1. Kard. F. König, Kryzys współczesnego rozwoju cywilizacyjnego, [w:] Jakość życia. Wrocław 1977, s. 17–26.
  2. J. Schasching, Tło kulturowe i aktualne zagadnienia encykliki „Rerum novarum”. „Colloquium Salutis” 14: 1982, s. 13–21.
  3. F. Pratzner, Eucharystia – proklamacją i darem wolności, [w:] W blasku Eucharystii. Wrocław 1996, s. 339–349.
  4. Kard. J. Meisner, Człowiek bez boskości – droga do bestialstwa. „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego” 7: 1996–97, s. 210–214.
  5. Kard. Joachim Joh. Degenhardt, Kościół katolicki w nowym tysiącleciu. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 6: 1998, nr 2, s. 308–313.
  6. Kard. J. Ratzinger, Wiara i teologia. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 8: 2000, nr 2, s. 7–13.
  7. Kard. J. Ratzinger, Modlitwa do Ducha Świętego. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 8: 2000, nr 2, s. 285–287.

b) z czeskiego:

Bp V. Cikrle, Praca – przekleństwo czy błogosławieństwo? „Colloquium Salutis” 21-22: 1989-90, s. 25–33.

redakcja

„Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne” I-XXV (1969–1993).