Wrocławianin z wyboru


Rozprawy doktorskie

1979
Ks. Meinolf Habitzky
Der Thomanische und der biblische Zeitbegriff in seiner Anwendung auf das Ewigkeitsverständnis und die Formel „Simul justus et peccator”.

1992
Maria Kwiek
Płeć i miłość. Pedagogiczno-katechetyczna droga integracji u uczniów klas IV–VIII.

1993
Ks. Jan Słomba
Możliwość współzależności między rozwojem społeczno‑ekonomicznym regionu wrocławskiego a stanem religijności archidiecezji wrocławskiej.

1994
O. Józef Maziarz CSSR
Rozwój rozumienia teologii pastoralnej w odbiciu powojennego piśmiennictwa polskiego na tle eklezjologicznej koncepcji teologii praktycznej.

1996
Ks. Henryk Szeloch
Koncepcja państwa w dziele naukowym księdza profesora Józefa Majki.

1997
Ks. Jerzy Żytowiecki
Koncepcja pokoju miedzy narodami w nauczaniu Jana Pawła II na podstawie opublikowanych dokumentów Stolicy Apostolskiej.

1999
Ks. Roman Gawlik
Apostolstwo Laikatu w myśli teologicznej Ferdynanda Klostermanna.

2003
Ks. Czesław Majda
Struktura religijności wspólnoty parafialnej p.w. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu. Studium teologiczno – socjologiczne na podstawie przeprowadzonych badań w roku 2000.

2005
Ks. Józef Stec
Udział w dobru wspólnym parafii podstawą posłania katolików do świata.

2009
Ewelina Kądziela
Wizja człowieka u podstaw kryzysu rodziny.