Wrocławianin z wyboru


Recenzje prac licencjackich

1999
O. Grzegorz Mazur CSSR
Człowiek i Bóg w filozofii Maksa Schellera.

2000
Ks. Mieczysław Kinaszczuk
Koncepcja integralnego rozwoju globalnego w świetle encykliki Jana Pawła II „Sollicitudo rei socialis”.
O. Jiri Koniček
Vyvoj vztahu mezi cirkvi a statem v českjch zemich od roku 1918–1948. Historycko-pravně studie.

2001
Ks. Mirosław Michalak
Problem nawrócenia w świetle Dziejów Apostolskich.

2002
Ks. Witold Baczyński
Spełnianie się człowieka w ujęciu Józefa Tischnera.

2003
Ks. František Cinciała
Trzeci zakon św. Franciszka w okręgu cieszyńskim (do roku 1950).
Wanda Trzeciak
Fenomen nauki w ujęciu P. Teilharda de Chardin.
Ks. Piotr Bautarowicz
Życie religijno – moralne na Śląsku Cieszyńskim w okresie działalności arcybiskupiej ks. bpa Franciszka Śniegonia (1809–1891).
Ks. Waldemar Kocenda
Problem stanu pośredniego w eschatologii w świetle polskich publikacji teologicznych.
Anna Sandra
Problematyka rodziny jako podstawowego środowiska wychowania religijnego w kontekście niektórych współczesnych przeobrażeń kulturowych.

2004
Ks. Zdzisław Madej
Klasyczna i fenomenologiczna koncepcja prawdy. Próba konfrontacji.
Krzysztof Krauzowicz
Prymas Tysiąclecia wobec „Solidarności”.

2007
Ks. Krzysztof Bartoszek CM
Opinie młodzieży klas II i III o patriotyzmie na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w r. 1988 w Rudzie Śl. – Bykowie.